کاملترین فایل{بررسی اصول کنترل کيفيت جامع اصول TQM (دمينگ)}

بررسی اصول کنترل کيفيت جامع اصول TQM (دمينگ)|30009608|ums|بررسی اصول کنترل کيفيت جامع اصول TQM (دمينگ)
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی اصول کنترل کيفيت جامع اصول TQM (دمينگ)آماده دریافت می باشد .

ایجاد فضای مناسب برای هضم فلسفه جدید مدیریتی در سازمان فضای مناسب برای برخورد مثبت و توجیهی با چالشهای ناشی از تغییرات تدریجی در اثر اجرای TQM فراهم شود.3 عدم اتکاء صرف به بازرسی نهایی برای نیل به کیفیت برتر کنترل، پیشگیری و خودکنترلی در مراحل مختلف کار برای جلوگیری از بروز ضایعات و تولید محصول (خدمات یا نتیجه مطالعات) معیوب لازم است.4 هزینه منابع (منابع انسانی و مواد اولیه) عامل تعیین کننده در انتخاب آنها نباشد هدف مدیریت باید کاهش هزینه تمام شده از طریق کاهش هزینه ها در کل فرآیند و واحدهای تابعه باشد، منابع ارزان قیمت ممکن است خود باعث هزینه های بالاتر، ضایعات بیشتر و کار معیوب باشند.5 بهسازی مستمر سیستم تولید (یا خدمات مطالعات و نظارتی) تحقیقات مستمر در جهت بهبود کیفیت و بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود بخشی معیارها و استانداردها برای دستیابی به سطح بالاتری از کیفیت6 انجام آموزشهای ضمن خدمت داشتن برنامه مستمر آموزش ضمن خدمت برای بهره گیری از روشهای جدید7 رهبری و هدایت فعالیتهای کارکنان با استفاده از تکنیکهای جدید ایجاد انگیزش، آموزش، افزایش آگاهی و ارزیابی به منظور رشد مهارتهای کارکنان در استفاده از تجهیزات، تکنولوژی، سخت افزارها و نرم افزارهای جدید8 از بین بردن ترس و نگرانی در محیط کار به منظور رشد خلاقیت و آزادی ابراز پیشنهادات سازنده و مستدل و نهایتا ایجاد محیط کار پویا و شاداب لازم است.9 حذف محدودیتها و موانع موجود در بین واحدها پرسنل مختلف در واحدهای مختلف باید بتوانند بدون در نظر گرفتن خشکی و درجه رسمیت بالای ارتباطات سازمانی و با حفظ صمیمت و تفکر همکاری نسبت به گردهمایی و همفکری در جهت حل مشکلات و در راستای اهداف سازمان بصورت گروهی عمل کنند.10 پرهیز از دادن شعارهای صوری و کم محتوا شعارهای غیر قابل دسترسی مانند ((انجام کار بدون نقص)) ما را به جایی نمی رساند، به جای این شعارها باید به ریشه یابی نقص و اصلاح سیستم اقدام نمود تا در نتیجه این اقدامات، کار با کمترین نقص انجام شود11 اکتفا نکردن به ثبات در استانداردها و اهداف مقداری فرآیندها و فرآورده ها مستمرا باید در حال بهسازی بوده و همه آنها در جهت جلب رضایت و اعتماد مشتری باشند، به یک معیار ثابت نباید بسنده کرد و پس از رسیدن به آن استاندارد باید به دنبال استانداردهای بالاتر رفت.12 حذف موانعی که بر سر راه ارتباطات بین کارکنان بوده و باعث اختلال درکار می شود درجه رسمیت ارتباطات سازمانی نباید در حدی باشد که مانع از صمیمت و همکاری در جهت اهداف سازمانی گردد.13 تهیه و اجرای برنامه ای جامع و توانمند در زمینه بازآموزی و بهنگام کردن دانش و مهارت پرسنل14 اعلام حمایت دائمی مدیریت از هر گونه بهبود در کیفیت و بهره وری تمام پرسنل بایستی از فلسفه مدیریت کیفیت جامع (TQM) آگاه و زمینه مشارکت آنها در بهبود مستمر کیفیت، نوآوری و شکوفایی استعدادها فراهم گردد.اصول مدیریت کنترل کیفیت در قوانین GMPآنچه مسلم است در یک نظام کیفی مبتنی بر اصول GMP بخش اعظم بندهای استاندارد به سیستم کنترل کیفیت اختصاص دارد. در چنین وضعیتی دپارتمان کنترل کیفیت در یک سازمان همچون یک واحد تولیدی مستقل عمل می نماید که " محصول " آن نتایج آزمایش ها ، بررسی ها و یافته های مختلف دیگر می باشد. برای نیل به این هدف یک دپارتمان کنترل کیفیت نیاز به سه عنصر مهم دارد:۱ ساختمان، پرسنل آموزش دیده و منابع مالی کافی۲ تجهیزات و مواد اولیه مناسب۳ یک برنامه تضمین کیفیت کارآمد و قویبا وجود این عناصر مدیریت دپارتمان کنترل کیفیت قادر خواهد بود اهداف کیفی یک سازمان را در جهت برقراری استانداردهای تعریف شده پیش برد.در همین راستا مدیر کنترل کیفیت بایدبا:۱ ایجاد پست های سازمانی مدیریتی و فنی در جهت اطمینان از عملکرد مطابق با سیستم های کیفی۲ ایجاد چارت سازمانی و ابلاغ شرح وظایف مکتوب۳ نظارت و آموزش مستمردر جهت خط مشی کیفی از پیش تعیین شده سازمان گام بردارد.

اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ(تعريف مديريت جامع کيفيتمديريت جامع کيفيت فرايندي است متمرکز بر روي مشتريها، کيفيت محور، مبتني بر حقايق، متکي بر تيمها که براي دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان از طريق ارتقاي مستمر فرايند ها، توسط مديريت ارشد سازمان رهبري مي شود.ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيتفرايند گرايي: سازمان را فرايندي مي بينيم که در آن همه افراد بصورت افقي در مراحلي از فرايند، قرار مي گيرد.مشتري محوري: تمامي افرادي که روي فرايند کار مي کنند و آنها که نتيجه فرايند را کسب مي کنند در واقع همکار و شريک هستند.ارتقاي مستمر و فراگير فرايندها و سيستمها: با تمرکز بر ارتقاي عملکرد فرايندها و سيستمها و توانمند سازي کارکنان ،تلاش مي شود فرايندها و سيستمها بطور دائم در جهت پاسخ به نيازها و انتظارات مشتريها بهبود يابند.

سير تكاملي روند مديريت كيفيت جامع (TQM)1 تلاشهاي ابتدايي در ايجاد آگاهي در مورد كيفيت جامعه: امروزه صنايع بيشتر كشورهاي پيشرفته در تب و تاب جنبش بهبود كيفيت هستند. اين امر تا اندازه اي ناشي از پيدايش ژاپن به عنوان يك نيروي اقتصادي جهاني است و تا اندازه اي هم ناشي از افول آمريكا بعنوان سردمدار نيروي اقتصادي جهان آزاد است. در سالهاي اخير در آمريكا به شكل فزاينده يك تجديد نظر اساسي در صنايع و كسب كار شركتهاي اين كشور بوجود آمده تمركز اين تجديد نظر برمقوله كيفيت وبهبود فرايند هاي مربوط آن است كه در شكل گيري روندي كه ما امروزه آن را «مديريت كيفيت جامع» مي ناميم نقشي بس موثر دارد.پايه اوليه TQM))بوسيله ادوارد دمينگ كه يك دانشمند آمريكايي بود در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن پي ريزي شد. وي در تجديد حيات اقتصادي ژاپن كمك زيادي كرد تا آن كشور بصورت يك غول صنعتي و توليدي دردنيا مطرح گرديد.2 دمينگ و ژاپن : اقدامات دمينگ در آغاز بر پايه فنون آماري كنترل كيفيت قرار داشت كنترل آماري با بازبيني فرآيندها و

بهره گيري از داده هاي كنترل شده گسترده اي( شامل حدود بالا وپايين قابل پذيرش) براي يك فعاليت را مشخص مي كند. چنانچه فرايندي در چارچوب اين گستره قرار گيرد گفته مي شود كه فرآيند زير كنترل آماري است در غير اين صورت فرايند بيرون از كنترل بوده و بايد بهبود لازم در آن بوجود آيد تا يك فرايند قابل تكرار تلقي شود.

پس از آن بحث اصلي دمينگ به زبان ساده اين بود كه به موازات بهبود كيفيت هزينه نيز كاهش مي يابد توجه بسياري بر نظريه دمينگ شد و ازآن پس آشنايي با نظريه دمينگ به ويژه فنون روشهاي كنترل آماري گسترش زيادي يافت و بسياري از سازمانها از روشهاي دمينگ در تهيه كيفيت ، سود مي برند.3 روند TQM به دنبال آن است كه طرز برخورد و تلقي كاركنان و مديران را چنان تغيير دهد كه آنان همواره بگويند خوب يا مطلوب بودن هرگز كافي نيست و بايد بهبود كيفيت را در همه زمينه ها امري مستمر و دائمي تلقي كرد.

از هدفهاي TQM تدوين يك تحول در سازمان است به شكلي كه مديريت و كاركنان تنها به كارهاي مربوط به شغل خود بسنده نكنند، بلكه مستمراً براي بهبود فرآيندها كه نهايتاً باعث بهبود فرآورده ها و خدمات مي شود اهميت دهند.4 عوامل كليدي TQM: TQM در مفهوم راستين خود چيزي بيشتر از كنترلهاي آماري كيفيت است.

عوامل كليدي TQM بطور كلي به شرح زير است:

1 تقدم و پيشگيري نقايص به جاي كشف بعدي آنها.

2 توجه و تأكيد بر فرآيندهايي كه فرآورده يا خدمات را توليد مي كنند. 3 تعهد نسبت به بهبود مستمر اين فرايندها.

4 تعهد نسبت به نوآوري در فرآيند هاي تازه ي فرآورده ها.

5 پذيرش اين فلسفه كه TQM در برگيرنده تمامي توليدها و كارهاي سازمان است.اصول T.Q.M:توجه كامل به نياز هاي مشتري

ارائه كالا بدون عيب و نقص

مديريت بر مبناي پيشگيري

استفاده از فرآيند آماريspc

تشخيص و تصحيح اشتباهاتاستانداردهای‌ کنترل کیفیتیکی از استانداردهای حسابرسی، استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی مطرح شده است. در این بخش، کار حسابرسی به معنای اشتغال حرفه‌ای درحرفه حسابرسی مطرح شده و محدود به کار اجرایی نیست.

مطالب دیگر:
🔗دانلود پاورپوینت HACCP در تولید بستنی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان دهی و مدیریت کلاس🔗پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها - عارضه یابی و بهره وری -شرکت QMS ایران🔗پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مغز و عملکرد آن🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار شخصیت🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای نظری در سلامت روانی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روان شناسی نوجوانی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت کارکنان🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دیابت🔗دانلود مبانی نظری دلایل مقاومت معلمان در برابر تكنولوژی آموزشی🔗دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی، اضطراب اجتماعی، و جو روانی اجتماعی کلاس🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم شناسی🔗پاورپوینت ماکارونی رشته به رشته🔗پاورپوینت نوشابه گازدار🔗پاورپوینت فراصوت و فرو صوت🔗پاورپوینت برنامه‌نویسی با C++ دارای 567 اسلاید🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای توانمندسازی ، مدیریت دانش و ساختار سازمانی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تلاشهای پژوهشی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت و احساس تنهایی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات اجتماعی🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تفکر انتقادی