کاملترین فایل{بررسی مدار سري در ماشين چمن زني براي كوتاه كردن چمن ها}

بررسی مدار سري در ماشين چمن زني براي كوتاه كردن چمن ها|30009611|ums|بررسی مدار سري در ماشين چمن زني براي كوتاه كردن چمن ها
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی مدار سري در ماشين چمن زني براي كوتاه كردن چمن هاآماده دریافت می باشد .

شرايط : يك ماشين چمن زني براي كوتاه كردن چمن هاچمن زن توسط قرقرة سيم به پريز ديواري (با ولتاژ V230)‌وصل شده . طول سيم در قرقره m100 است .سؤال : آيا ممكن است افت ولتاژ در سيم آنقدر زياد باشد كه ولتاژ تغذية موتور بسيار اندك شود؟سيم هاي رايج ، داراي سطح مقطعي به اندازة براي حالت تك سيم مي باشند .سيم متشكل از مس با هدايت الكتريكي براي حالت تك سيم مي‌باشند .سيم متشكل از مس با هدايت الكتريكي مي باشد .خروجي پريز داراي ولتاژ v230 است.مقاومت موتور:مقاومت سيم تغذيه:مقاومت سيم برگشتي:مجموع افت ولتاژها در مقاومت ها برابر با ولتاژ محرك است.

در يك مودار سري، جريان در تمام مقاومت ها يكسان است.

مقاومت كلي مدار سري برابر حاصل جمع مقاومتها است.

افت ولتاژ در كابل ها را مي توان با قانون اهم محاسبه نمود.

طول كلي سيم نرم خم شدهمقاومت سيم از رابطة مقابل محاسبه مي شود.

طول كليسطح مقطع* هدايتــــــــــــــــــــ = مقاومت كابل

مدار موازيسه مصرف كنندة الكتريكي بايد به خروجي پريز وصل شوند كه توسط فيوزهاي با محافظت مي شوند. نمايشگرهاي اندازه گيري، مقادير زير را نشان مي دهند.مخلوط كنهيتر (بخاري)پرژكتورتوان الكتريكي از ضرب ولتاژ مصرف كننده ها در جريان مصرفي حاصل مي شود.

در يك مدار موازي، بر روي تمام مصرف كننده ها، ولتاژ يكسان است.

معكوس مقاومت كلي برابر با مجموع معكوس هاي مقاومتها مي باشد.

در مدارهاي موازي، هميشه مقاومت كلي از تك تك مقاومتها كوچكتر است.كار الكتريكي (انرژي) و تأثير حرارتي جريان.تعريف: انرژي توانائي انجام كار است.يكوزنة 4186N بايد توسط يك موتور تا ارتفاع 1 متري بالا كشيده شود.ژنراتور تغذيه كننده موتور بايد موتور را با ولتاژ 230 ولت و جريان 1 آمپر براي مدت تغذيه كند.كار الكتريكيبا استفاده از مقدار يكساني انرژي مي توان مقدار kg1 آب را تا به اندازة 1k حرارت داد. كه گرما از رابطه زير محاسبه مي شود.تأثير حرارتي جريان [j]ظرفيت الكتريكي خازنخازن از دو بدنة هندسي با شارژ متفاوت تشكيل مي شود كه نسبت به هم در فاصلة معيني قرار دارند. در اكثر حالت ها، بدنه ها دو صفحة موازي مي باشند. ظرفيت خازن بستگي به اندازة ها، فاصله آنها نيز مادة بين ها دارد.در صورت اعمال جريان DC به خازن فقط يك جريان شارژ شدن از آن عبور مي‌كند.زماني كه شارژ شدن كامل مي شود، خازن داراي ولتاژي برابر با ولتاژ منبع قدرت مي باشد.نام: خازن/علامت اختصاري:c/ واحد: فاراد F سمبل5)القاء و سيم پيچدر صورت اعمال جريان DC به يك سيم پيچ، جرياني از سيم پيچ عبور مي كند كه باعث بوجود آمدن ميدان معناطيسي مي شود. قطع جريان منجر به از بين رفتن ميدان مناطيسي مي شود. انرژي كه در سيم پيچ ذخيره شده بود، در اين لحظه تمام ميشود.از لحاط طماني، جريان و ولتاژ بر خلاف هم حركت مي كنند ولي برعكس حالتي كه خازن وجود دارد ايمني با گذر زمان افزايش يافته و ولتاژ افت مي كند.نام: القاء. علامت اختصاري: L/ واحد : هنري H/ سمبل6)مغناطيس شدن الكتريكي:ميدان هاي مغناطيسي با حركت الكترونها و جريان الكتريكي در هادي ايجاد مي شود. ميدان مغناطيسي هادي را مثل حلقه احاطه مي كنند.اگر هادي مثل يك سيم پيچ باشد، ميدان مغناطيسي مشابه يكي از اهنرباها ايجاد مي شود.دو هادي موازي كه هر دو حامل جريان هستند، ايجاد نيروي متقابل خواهند كرد.نيرو ميدان مغناطيسي جريان
مطالب دیگر:
🔥دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور🔥مهارتهای الکترونیک قدرت🔥انواع گل🔥آلودگی بر کیفیت زندگی‎🔥اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری🔥بانک طلاعات خواص دارويي🔥مديريت بازاريابي صنعتي🔥دانلود فایل ورد word ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی (KPI) به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات🔥برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر مالخلیفه🔥بررسی و تحلیل روند گسترش خانه‌های دوم روستایی و تغییرات ساختاری- کارکردی روستاها🔥شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در منطقه مبدا گردشگری(مطالعه موردی مناطق شهر تهران)🔥ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی🔥تحلیل رفتاری - فضایی الگوی سکونت گزینی گردشگران روستایی در نواحی شهری و روستایی🔥نقش قابلیت ها و توانمندی‌های منطقه ریجاب در توسعه گردشگری استان کرمانشاه🔥تحلیل پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران مطالعه تطبیقی با تعدادی از شهرهای جهان🔥چگونگی تعیین و تغییر کاربری اراضی شهری و ضمانت اجرای تخلف از آن🔥بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهر نافچ🔥ارزیابی کاربری اراضی شهری شهر مرودشت🔥طراحی و نقشه قسمت Shaft از دستگاه حمل کویل فولادی Coil Buggy🔥کتاب رنگ آمیزی اسنوپی🔥کتاب رنگ آمیزی شاه شیر🔥کتاب رنگ آمیزی گربه چکمه پوش🔥پیدا کردن اشیا گمشده (1)🔥آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه 3 کتاب مصور🔥آموزش تصویری رتوش عکس در 3 دقیقه